Wedstrijd / Concours

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Wedstrijdreglement

 • 1 Deelname per persoon
 • Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Leie Center
 • De winactie begint op 18-01-2019 en eindigt op 28-02-201
 • De winnaar wordt uiterlijk bekendgemaakt op 01-03-2019.
 • Kleur van de Miku Max wordt door ons bepaald.
 • De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (16) jaar of ouder zijn.
 • Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.
 • De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.
 • Winnen kan enkel als je onze Facebook pagina geliked hebt
  op Facebook fb.com/edrive.eu, heb je geen Facebook? Laat het onze vertegenwoordiger weten.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst
  moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
 • In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal
  de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te
  verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg
  van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
  In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.
 • Dit is een actie uitgevoerd op het Autosalon in Brussel, de Belgian Boats Show in Gent & ons Edrive testweekend op 23, 24 februari in Kortrijk